Căn cứ vào các nghị định dưới đây để xác định các trường hợp miễn giấy phép lao động:

 • Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.
 • Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 15/08/2017.

        >>  > Xem thêm:   Work permit (giấy phép lao động) cho người nước ngoài

I. Trường hợp được miễn giấy phép lao động (work permit)

Thuộc các trường hợp hoặc với tư cách sau:

 1.   Công ty trách nhiệm hữu hạn là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp;
 2.   Công ty cổ phần là thành viên Hội đồng quản trị;
 3.   Là trưởng văn phòng đại diện và dự án của tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
 4.   Vào Việt Nam không quá 3 tháng để xử lý những sự cố hoặc tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp có thể làm ảnh hưởng tới việc sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp (những sự cố, tình huống này các chuyên gia ở Việt Nam không xử lý được).
 5.   Phải phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam đang là thành viên trong đó.
 6.   Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 7.   Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 8.   Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH.
 9.   Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH.

Lưu ý: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước. (trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thuộc các trường hợp miễn giấy phép lao động).

II. Thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động

Hồ sơ

Muốn thực hiện miễn giấy phép lao động cần chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu như sau:

 1. Tài liệu chứng minh người lao động là trường hợp được miễn theo tài liệu tương ứng.
 2. Đăng ký kinh doanh chứng minh nhà đầu tư là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu công ty.
 3. Quyết định bổ nhiệm thành viên, danh sách thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 4. Các tài liệu chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong phạm vi các ngành dịch vụ Việt Nam đã cam kết.
 5. Văn bản chứng minh người nước ngoài là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 6. Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 12 tháng trước khi sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài. Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

Chú ý khi thực hiện soạn thảo hồ sơ miễn giấy phép lao động:

+ Tài liệu của nước ngoài thì không bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự. Nhưng cần dịch ra tiếng Việt và công chứng theo quy định Việt Nam.

+ Tài liệu nộp là bản chụp có kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao chứng thực.

Cơ quan thẩm quyền

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận miễn giấy phép lao động: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở.

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người sử dụng lao động thì cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp. Còn trong trường hợp hồ sơ sai thì sẽ có văn bản gửi về nêu rõ lý do tại sao và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lại.

III. Thời hạn được miễn giấy phép lao động

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định:

“Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này.”

Xác nhận miễn cũng có thời hạn không quá 02 (hai) năm và theo từng trường hợp cụ thể sau:

+ Thời hạn của hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người nước ngoài.

+ Thời hạn người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc.

+ Thời hạn thỏa thuận được ký kết giữa các bên đối tác nước ngoài và Việt Nam.


Bạn có thể tham khảo thêm bài viết các nghị định về giấy phép lao động để hiểu rõ hơn về pháp luật quy định cho loại giấy phép này.

VINAVISA – NÂNG TẦM HỘI NHẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:  Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0903 274 386
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
https://vietcompany.vnhttps://vinavisa.net/