Một số thay đổi trong quy định của Bộ lao động về người lao động nước ngoài làm việc và sinh sống ở Việt nam. Vậy thay đổi những gì? Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài cần phải hoàn tất thủ tục như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy định tại Thông tư 

  Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên trước khi làm thủ tục xin giấy phép lao động (work permit) phải đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTB&XH).

Cách thức: Điền đầy đủ các thông tin theo quy định, nội dung phải giải trình rõ nhu cầu sử dụng người nước ngoài

– Tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài…

Hình thức làm việc: lựa chọn một trong những hình thức làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP

 1. Thực hiện hợp đồng lao động;
 2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 3. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 4. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 5. Chào bán dịch vụ;
 6. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 7. Tình nguyện viên;
 8. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 9. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 10. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài trực tiếp hoặc qua mạng

 • Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp.
 • Nộp hồ sơ đăng ký qua mạng.Nộp hồ sơ
 • Giấy tờ liên quan: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề,…

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận

a) Bộ LĐTB&XH cấp giấy phép lao động (work permit) cho những cơ quan, đơn vị sự nghiệp bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước ở Trung ương.
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Tổ chức sự nghiệp, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
 • Hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

b) Những doanh nghiệp Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư được cấp phép.

c) Những doanh nghiệp hoạt động nằm trong các khu Ban quản lý các KCN, Khu kinh tế, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Trên đây là Quy trình đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài (cấp hồ sơ giấy phép lao động cho người nước ngoài). Nếu quý khách có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết. Vui lòng liên hệ công ty VINAVISA; Hotline: 0903 274 386 để biết thêm.

>> Xem thêm:  9 TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

VINAVISA – NÂNG TẦM HỘI NHẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:  Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0903 274 386
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
        https://vietcompany.vnhttps://vinavisa.net/