Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã có Hướng dẫn mới về việc cách ly và xét nghiệm cho người cách ly tập trung.

Giả giấy tờ để xin cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh – 2021

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 18/02/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 565/TTKSBT-KHNV hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly tập trung tại các Khu cách ly (KCL) hiện nay.

Thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho từng nhóm cách ly được hướng dẫn như sau:

– Nhóm 1: người được cách ly là nhân viên VIAGS, F1 là nhân viên sân bay, người nhà nhân viên sân bay sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly và được xét nghiệm 4 lần vào các ngày N1, N5, N10 và N14 (N1 tính từ ngày bắt đầu cách ly).

– Nhóm 2: người được cách ly là F1 không thuộc nhóm 1 sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0, được xét nghiệm lần đầu khi vào KCL và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0).

– Nhóm 3: người được cách ly là người đi về Thành phố từ vùng dịch sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch hoặc tiếp xúc cuối cùng với “yếu tố nguy cơ”; được xét nghiệm lần đầu khi vào KCL và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày N5, N10, N14 (N1 tính từ ngày rời khỏi vùng dịch hoặc ngày tiếp xúc cuối cùng với “yếu tố nguy cơ”).

– Nhóm 4: người được cách ly là người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm tối thiểu 2 lần trong vòng 14 ngày (N1, N14) theo Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế.

Hiện, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 210, trong đó 167 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 43 trường hợp đang điều trị.

Nguồn:  https://suckhoedoisong.vn/tphcm-huong-dan-moi-cho-nguoi-cach-ly-ve-tu-vung-dich-n187070.html